Bedrijventerrein "De Kop"

De Kop

REEDS 3 MODULES VERKOCHT! De Kop wordt een duurzaam bedrijfsverzamelgebouw, gelegen aan de ingang van het bedrijventerrein ‘Esserstraat’ te Zwevegem. Gelegen op een site van 5.776 m2 zullen 8 modules kunnen genieten van de voornaamste zichtlocatie van het bedrijventerrein. Start bouwwerken gepland na zomer 2013.

Kwaliteit, flexibiliteit en duurzaamheid vormen de dragers van het hoogwaardig architectuurontwerp.
Het project is vlot toegankelijk voor al zijn gebruikers en iedere module is maximaal aanpasbaar door de koper. Hiervoor is door de architect ondermeer een gevelconcept ontwikkeld waarbij de koper zelf zijn gevel kan samenstellen met meer of minder glaspartijen en daarbij kan hij ook de positie van het glas nog bepalen. Dit gevelconcept is tevens gekoppeld aan energetische duurzaamheid, nl. het benutten van natuurlijk licht en het tegelijkertijd voorkomen van oververhitting. De gevel wordt uitgevoerd in beton afgewisseld met delen in verlijmd glas. Deuren en ramen worden uitgevoerd in aluminium schrijnwerk.

Bedrijfsnaamadvertentie voor alle modules wordt voorzien op de meest prominente ligging van de Esserstraat. Boven de toegang van elke module wordt de naam van het bedrijf aangebracht volgens een uniform concept van de architect.

Rondom rond krijgt het bedrijfsverzamelgebouw aan de gevelzijde een strook intensief groendak. Dit moet enerzijds de duurzaamheid van het project beklemtonen en anderzijds bijdragen tot een natuurlijke conditionering van de onderliggende zone waar kantoorfunctie mogelijk is.

Architect en bouwfirma

SAQ architecten is een conceptueel en interdisciplinair ontwerpbureau gespecialiseerd in het ontwikkelen van ruimtelijke landschappen en concepten.

www.saq.eu

BEEUWSAERT Construct werd in 2004 opgericht door Didier en Jeroen Beeuwsaert. Ze hadden allebei jarenlange ervaring in de bouw van industriële en agrarische gebouwen. Alhoewel het bedrijf nog relatief jong is, realiseert Beeuwsaert Construct momenteel al zo’n 100 projecten per jaar.

Binnen het bedrijf werkt een team van ervaren en enthousiaste mensen elk project nauwkeurig uit. De eigen ontwerp- en studiedienst, de afdeling die instaat voor afbraakwerken en funderingen, het atelier, de montage- en afwerkingsploeg, vormen samen een stevige ketting die samen het gebouw realiseert waar je trots op mag zijn.

Dankzij de vakkennis, de nauwgezette opvolging van elk dossier, de kwaliteitsopvolging en de communicatie zowel binnen het team als tussen de projectopvolger en de bouwheer, slaagt Beeuwsaert Construct er niet alleen in eenvoudige constructies, maar ook complexe en omvangrijke bedrijfsgebouwen snel en goed te realiseren.

www.beeuwsaert-construct.be

Projectvideo

Ligging

partners

Re-Vive investeert in de duurzame transformatie van verlaten en verontreinigde terreinen. Ze houden de druk van de schaarse open ruimte door op een verantwoorde manier te investeren in onze maatschappij en geven zo het stedelijk weefsel ruimte om zich verder te ontwikkelen.
 Re-Vive Brownfield Fund investeert vanuit een ‘triple bottom line’-benadering waarbij de waarden People, Planet en Profit primeren.

Duurzaam
Gemeenschappen ontstaan en relaties bloeien door het gemeenschappelijk bindweefsel. Dankzij deze relaties kunnen we als maatschappij verder groeien en bouwen aan een positieve toekomst en duurzame welvaart.
Door plekken te bouwen waar deze interacties kunnen ontstaan en waar groepen of individuen elkaar kunnen ontmoeten en waarderen, kunnen we helpen bouwen aan een duurzame samenleving.

Profit
Onze duurzame insteek beperkt zich niet tot het saneren van bodemvervuiling en het creëren van aangename omgevingen. Re-Vive reduceert tevens de globale CO2 footprint van haar projecten door te investeren in energievriendelijke gebouwen, de integratie met openbaar vervoer, de combinatie van wonen en werken en door stedelijke buurten te creëren met een mix aan functies.
Recuperatie van afbraakmateriaal, het hergebruik van regenwater en het reduceren van afvalstromen wordt steeds meegenomen in de projectplannen. Bijkomend wordt de biodiversiteit gestimuleerd door zoveel mogelijk het bestaand groen te behouden en te versterken en worden duurzame materialen gebruikt.

Recente projecten en info over Re-Vive

www.re-vive.eu

Leiedal is een intercommunale voor streekontwikkeling die actief is in de dertien gemeentes van de regio Kortrijk. Eén van de kerntaken van Leiedal is het realiseren van voldoende ruimte voor bedrijven op een duurzame manier. Leiedal ontwikkelt hiervoor bedrijventerreinen zoals Evolis of het Beneluxpark en doet steeds meer aan reconversie door verlaten fabriekspanden te kopen en, na herontwikkeling, opnieuw op de markt te brengen.

Vanuit de vaststelling dat het voor ‘kleine’ bedrijven vaak moeilijker is om een geschikte locatie te vinden, wil Leiedal bedrijfsverzamelgebouwen in de regio Kortrijk mogelijk maken. Het centraliseren van verschillende bedrijven in één gebouw maakt een duurzaam gebruik van de schaarse ruimte voor bedrijven in onze regio mogelijk.* Voor het bedrijfsverzamelgebouw ‘De Kop’ werd daarom een samenwerking opgezet met Re-Vive, Beeuwsaert Construct en SAQ architecten*.

Recente projecten en info over Leiedal:

www.leiedal.be

Plannen & prijzen

Download lastenboek

Hier kan u het commercieel lastenboek raadplegen.

Contact

  • Gelieve een naam in te vullen.

Interesse?

Verantwoordelijke verkoop Re-Vive:

Valerie Bohyn
Tel: 09/395.50.05
E-mail: valerie@re-vive.eu